Szkolenia i wizyty studyjne

Nadchodzące

Warsztaty szkoleniowe w Polsce i Wizyty studyjne w Islandii

Zgłoszenia

Szanowni Państwo,

Warsztaty szkoleniowe w Polsce (ukierunkowane na podniesienie wiedzy nt. energii geotermalnej i jej wykorzystania w ciepłownictwie) oraz Wizyty studyjne w Islandii (zapoznanie z instalacjami ciepłowniczymi wykorzystującymi energię geotermalną) realizowane są w ramach Projektu „Budowa zdolności kluczowych interesariuszy w obszarze energii geotermalnej” dofinansowanego ze środków MF Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Są one przeznaczone dla uczestników zatrudnionych w polskich instytucjach i przedsiębiorstwach, które należą do jednej z grup docelowych Projektu  zaangażowanych w różnorodny sposób w prowadzoną już działalność, projekty i plany ukierunkowane na wykorzystanie energii geotermalnej w ciepłownictwie w Polsce: 

  • administracja rządowa i samorządy różnych szczebli,
  • operatorzy, inwestorzy istniejących, realizowanych i planowanych ciepłowni oraz innych ciepłowniczych / energetycznych instalacji geotermalnych,
  • beneficjenci publicznych programów wsparcia rozpoznania zasobów i wykorzystania energii geotermalnej w Polsce,
  • pracownicy pionu geologicznego, służby geologicznej,
  • instytucje naukowo-badawcze,
  • usługodawcy, konsultanci, 
  • ciepłownicze i geotermalne organizacje branżowe i pozarządowe,
  • inne podmioty związane z branżą energii geotermalnej. 

Więcej informacji o Projekcie zawiera Ulotka:

Warsztaty szkoleniowe w Polsce

będą organizowane w 2022 oraz 2023 r.
Uczestnik może wziąć udział w jednych warsztatach szkoleniowych.

Wizyty studyjne w Islandii

będą organizowane w 2022 oraz 2023 r.
Uczestnik może wziąć udział w jednej wizycie studyjnej.

Warunkiem uczestnictwa w Wizycie studyjnej w Islandii jest wcześniejszy udział w Warsztatach szkoleniowych w Polsce.

Ostateczną decyzję w sprawie zakwalifikowania do udziału w Warsztatach i Wizycie studyjnej będzie podejmować lider Projektu.

Minione

Spotkanie otwierające

Projekt KeyGeothermal rozpoczęty!

Umowa na Projekt podpisana

Partnerzy projektu

Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnejsprzyjającej integracji społecznej

Projekt KeyGeothermal jest dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014–2021
Program „Środowisko, Energia i Zmiany klimatu”, Obszar programowy „Energia” Polska.

Operatorzy Programu: Ministerstwo Klimatu i Środowiska, NFOŚiGW

COPYRIGHT 2021 EEA GRANTS | Design and coding by Brandobry