Wizyta studyjna w Islandii, 26-30 września 2022 r. (1. Runda)

W dniach 26-30.09.2022 r. odbyła się Wizyta studyjna na Islandii w ramach projektu MF EOG „Budowanie zdolności kluczowych zainteresowanych stron w dziedzinie energii geotermalnej” realizowanego przez Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN oraz Krajową Agencję Energii Islandii. Wizyta studyjna przysłużyła się wymianie doświadczeń, poznaniu islandzkich praktyk wykorzystania geotermii w ciepłownictwie sieciowym, jak i innych wybranych zastosowań.

W Wizycie wzięło udział 29 osób z Polski – przedstawicieli beneficjentów rządowych programów wsparcia rozwoju geotermii – przedsiębiorstw ciepłowniczych, miejscowości i gmin zainteresowanych ciepłownictwem geotermalnym, firm energetycznych, służby geologicznej, świata nauki, Ministerstwa Klimatu i Środowiska, in. 

Program Wizyty obejmował szerokie spektrum tematyczne związane z ciepłownictwem geotermalnym i innymi zastosowaniami geotermii: Seminarium z udziałem przedstawicieli z Polski i z Islandii (około 70 osób), match-making, wizytacje wybranych ciepłowniczych instalacji geotermalnych – przykładów odpowiednich dla polskich warunków. 

Wizyta spełniła założone cele, przyniesie też zapewne konkretne efekty dla wielu uczestników, ich przedsiębiorstw oraz instytucji. Udowodniła także (podobnie jak wcześniejsze Szkolenia w Polsce w maju b.r.; https://www.gov.pl/web/nfosigw/energia-geotermalna-dzialania-szkoleniowe-w-polsce-w-ramach-projektu-budowanie-zdolnosci-kluczowych-zainteresowanych-stron-w-dziedzinie-energii-geotermalnej), jak bardzo potrzebne są polskim interesariuszom takie działania, możliwość skorzystania z wiedzy i doświadczeń praktycznych w zakresie ciepłownictwa i innych sposobów zagospodarowania geotermii – zwłaszcza z krajów wiodących pod tym względem.  Islandia to nie tylko gejzery i pary geotermalne – to także wody geotermalne o temperaturach podobnych jak w Polsce, które są zagospodarowywane powszechnie w ciepłownictwie i w wielu innych dziedzinach.  Przekonali się o tym m.in. uczestnicy Wizyty studyjnej, która dostarczyła argumentów i zachęciła do  podobnego wykorzystywania geotermii także w Polsce, zwłaszcza w czasach, których doświadczamy. 

Wydarzenia

Sprawdź wszystkie wydarzenia

Partnerzy projektu

Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnejsprzyjającej integracji społecznej

Projekt KeyGeothermal jest dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014–2021
Program „Środowisko, Energia i Zmiany klimatu”, Obszar programowy „Energia” Polska.

Operatorzy Programu: Ministerstwo Klimatu i Środowiska, NFOŚiGW

COPYRIGHT 2021 EEA GRANTS | Design and coding by Brandobry