Światowy Kongres Geotermalny 2023, Pekin 15-17.09.2023 r.

Promocja Projektu EOG „Budowanie zdolności kluczowych zainteresowanych stron w dziedzinie energii geotermalnej” podczas Światowego Kongresu Geotermalnego 2023

Projekt EOG „Budowanie zdolności kluczowych zainteresowanych stron w dziedzinie energii geotermalnej” był przedstawiony podczas Światowego Kongresu Geotermalnego 2023 w dniach 15-17 września 2023 r. w Pekinie, Chiny (World Geothermal Congress 2023, Beijing, China) – najważniejszego cyklicznego światowego wydarzenia dla branży geotermalnej na świecie. Poniżej przedstawiamy relację z tego Kongresu oraz z prowadzenia informacji i komunikacji dotyczącej działań Projektu EOG KeyGeothermal przez jego przedstawicieli z IGSMiE PAN

Światowy Kongres Geotermalny 2023, Pekin, 15-17.09.2023 (WGC2023)
GŁÓWNE FAKTY
W dniach 15-17 września 2023 r. odbył się w Pekinie 7 Światowy Kongres Geotermalny 2023 (World Geothermal Congress 2023, Beijing, China). Jego współorganizatorami były Międzynarodowa Asocjacja Geotermalna (IGA) oraz Chińska Korporacja Petrochemiczna – Grupa Sinopec (China Petrochemical Corporation). W Kongresie wzięło udział ponad 1400 uczestników z 54 krajów oraz rekordowa ilość 216 wystawców. Łącznie zorganizowano 88 forów i seminariów gdzie wygłoszono 507 prezentacji oraz zaprezentowano 250 posterów.

Program Kongresu obejmował sesje otwierające, sesje plenarne, kilkadziesiąt sesji technicznych, sesje posterowe, sesję podsumowującą, a także sesje organizowane w ramach projektów międzynarodowych i wydarzenia specjalne. Obradom towarzyszyły wystawy i prezentacje na stoiskach kilkuset firm związanych z branżą geotermalną. Spotkanie obfitowało też w inne formalne i nieformalne spotkania, dyskusje oraz rozmowy. Tradycyjnie, jak podczas poprzednich Kongresów, odbyło się spotkanie dużej grupy absolwentów studiów podyplomowych UNU Geothermal Training Programme na Islandii z wykładowcami i kierownictwem tego programu. Kilka dni pokongresowych przeznaczono na wycieczki techniczne o różnej tematyce geotermalnej.

W Kongresie brali czynny udział m.in. uczestnicy z Polski, którzy zaprezentowali kilka referatów i posterów (ich tematyka była zakwalifikowana na Kongres na podstawie wcześniej nadesłanych recenzowanych artykułów). W grupie tej byli członkowie konsorcjum Projektu EOG KeyGeothermal, którzy przedstawili dwa postery dotyczące jego wybranych działań (więcej informacji podano w dalszej części tej relacji).

Kongres był największym cyklicznym wydarzeniem dla branży geotermalnej w skali świata. Obrady toczyły się w Chińskim Narodowym Centrum Kongresowym – wcześniej znanym jako Olimpijskie Zielone Centrum Kongresowe, które funkcjonowało podczas Letnich Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich w 2008 roku. Rozszerzone abstrakty referatów oraz posterów nadesłanych i przedstawionych podczas Kongresu zamieszczono w elektronicznych materiałach kongresowych. Są one dostępne na stronie internetowej IGA pod adresem: https://www.lovegeothermal.org/explore/our-databases/conference-paper-database/.

„Czysta energia geotermalna, zielona Ziemia”,
Hasłem przewodnim Kongresu była „Czysta energia geotermalna, zielona Ziemia”. Było to pierwsze tego typu wydarzenie o randze międzynarodowej w Chinach, które promowało strategię rozwoju w celu zbudowania bardziej ekologicznej przyszłości.

Podczas Kongresu przedstawiono m.in. dwa raporty podsumowujące stan wykorzystania energii geotermalnej na świecie w latach 2020–2022 (na podstawie nadesłanych raportów krajowych):
– Report on the Progress of Global Geothermal Power Generation
– Geothermal Heating and Cooling Production, 2023 Worldwide Review

Kilka wybranych informacji i liczb, na które wskazują te raporty podajemy poniżej. Wskazują one na stały, znaczący rozwój wykorzystania energii geotermalnej w skali świata i wielu krajów:

  • Elektrownie geotermalne działają w 31 krajach, a ich całkowita zainstalowana moc geotermalna wynosi 16 260 MW;
  • Komercyjne wykorzystywanie zasobów hydrotermalnych wynosi średniorocznie około 3 MWh na otwór;
  • W 2022 r. zużycie energii geotermalnej do ogrzewania i chłodzenia na świecie wyniosło 173 mln kWh. Oznaczało to wzrost o 60% w porównaniu z 2020 r. (najbardziej znaczący wzrost odnotowały Chiny);
  • W 2022 r. wykorzystano na całym świecie 1 476 PJ (410 TWh) energii geotermalnej (wzrost o 44% w stosunku do 2020 r.), w tym geotermalne ogrzewanie i chłodzenie budynków stanowiło około 79% całości wykorzystania.


Chiny opublikowały także obszerny krajowy raport na temat rozwoju energetyki geotermalnej w tym kraju – Report on High–Quality Development of Geothermal Industry in China. Wynika z niego m.in., że dzięki znacznym zasobom geotermalnym (które stanowią około jednej szóstej zasobów światowych) kraj posiada ogromny potencjał do rozwoju wykorzystania geotermii. Liderem w tym rozwoju w Chinach jest Grupa Sinopec. W swoich strukturach posiada m.in. kluczową jednostkę zajmującą się tym rozwojem i jest właścicielem ponad 130 patentów technologicznych. Grupa dostarcza ciepła geotermalnego w ponad 60 miastach (w 11 prowincjach administracyjnych).

Informacja i komunikacja dotycząca działań Projektu EOG KeyGeothermal podczas Kongresu
Jak zasygnalizowano, w Kongresie brali czynny udział uczestnicy z Polski, w tym m.in. pracownicy IGSMiE PAN – członka konsorcjum realizującego Projekt EOG KeyGeothermal. Było to bowiem wydarzenie światowej rangi dla sektora geotermii, zatem największe i najbardziej prestiżowe miejsce dla przedstawienia działań tego ważnego Projektu, ze wskazaniem na rolę MF Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Państw – Darczyńców w jego realizacji, wypełnianiu celów europejskich i krajowych. Osoby z IGSMiE PAN przedstawiły dwa referaty w formie posterów podczas Sesji „Geothermal District Utilities & Cities” (GDU&Cities) w dniu 16.09.2023:

  • Training and Good Practices to Support Geothermal Heating Development: Polish – Icelandic Cooperation (KeyGeothermal project) – Beata Kępińska, Aleksandra Kasztelewicz, Maciej Miecznik, Baldur Petursson, Jon Ragnar Gudmundsson (Mineral and Energy Economy Research Institute PAS, National Energy Authority, Iceland) – poster na podstawie artykułu o tym samym tytule (którego abstrakt i pełny tekst zostały wcześniej opracowane, przesłane, recenzowane i przyjęte na Kongres);
  • Current challenges and opportunities for the development of geothermal heating in Poland and Iceland in the light of the KeyGeothermal project (EEA FM, 2014–2021) – Beata Kępińska, Aleksandra Kasztelewicz, Maciej Miecznik, Magdalena Tyszer, Baldur Petursson, Jon Ragnar Gudmundsson (Mineral and Energy Economy Research Institute PAS, National Energy Authority, Iceland) – poster na podstawie artykułu o tym samym tytule (przyjętego na Kongres na podstawie wyżej podanej procedury).


Podane artykuły będą dostępne w materiałach kongresowych (Proceedings, WGC2023).

Przedstawiony Projekt cieszył się dużym zainteresowaniem uczestników sesji posterowej. Zwracano uwagę na znaczenie budowania akceptacji dla energii geotermalnej, podnoszenia specjalistycznej wiedzy o sposobach jej wykorzystywania wśród jak najszerszych kręgów naukowców, praktyków i potencjalnych inwestorów oraz użytkowników, czemu w dużej mierze poświęcony jest Projekt. Wskazywano, że Projekt ma znaczenie uniwersalne, a jego zakres i program może być powielany w innych przypadkach. Podkreślano podstawową rolę grantów MF EOG dla realizacji tego Projektu, otwartość Krajów – Darczyńców na geotermię jako niskoemisyjne lokalne źródło energii. Podawano też przykład m.in. kraju gospodarza WGC2023, w którym geotermia jest już z powodzeniem stosowana w ciepłownictwie systemowym i realizowane są kolejne projekty z tym związane (którego to ciepłownictwa dotyczy też Projekt KeyGeothermal).

Deklaracja Pekińska i Pierwszy Standard Branży Geotermalnej – istotne dokumenty Światowego Kongresu Geotermalnego 2023
Podczas ceremonii zamknięcia Światowego Kongresu Geotermalnego 2023 przedstawiono pierwszy światowy standard branży geotermalnej oraz Deklarację Pekińską.

Pełny tekst Deklaracji Pekińskiej to pobrania tutaj.

Światowy Kongres Geotermalny 2026
Następny Światowy Kongres Geotermalny odbędzie się w 2026 r. w Calgary, w Kanadzie, co ogłoszono podczas zakończenia Kongresu.

Aleksandra Kasztelewicz, Magdalena Tyszer
(IGSMiE PAN)

Wydarzenia

Sprawdź wszystkie wydarzenia

Partnerzy projektu

Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnejsprzyjającej integracji społecznej

Projekt KeyGeothermal jest dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014–2021
Program „Środowisko, Energia i Zmiany klimatu”, Obszar programowy „Energia” Polska.

Operatorzy Programu: Ministerstwo Klimatu i Środowiska, NFOŚiGW

COPYRIGHT 2021 EEA GRANTS | Design and coding by Brandobry