Wizyty studyjne w Islandii

Ramowy Program Wizyt studyjnych w Islandii

Wizyty będą ukierunkowane na zastosowania geotermii w  ciepłownictwie (energetyce), rozwiązania efektywne energetycznie i ekonomicznie, nowoczesne zeroemisyjne technologie, in. (istotne  dla interesariuszy i warunków polskich).

Partnerzy projektu

Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnejsprzyjającej integracji społecznej

Projekt KeyGeothermal jest dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014–2021
Program „Środowisko, Energia i Zmiany klimatu”, Obszar programowy „Energia” Polska.

Operatorzy Programu: Ministerstwo Klimatu i Środowiska, NFOŚiGW

COPYRIGHT 2021 EEA GRANTS | Design and coding by Brandobry