Wydarzenia

Nadchodzące

Projekty Predefiniowane

W Programie Energia, Środowisko i Zmiany Klimatu realizowane są 3 projekty predefiniowane:

Szkolenia i wizyty studyjne

Warsztaty szkoleniowe w Polsce (ukierunkowane na podniesienie wiedzy nt. energii geotermalnej i jej wykorzystania w ciepłownictwie) oraz Wizyty studyjne w Islandii (zapoznanie z instalacjami ciepłowniczymi wykorzystującymi energię geotermalną) realizowane są w ramach Projektu „Budowa zdolności kluczowych interesariuszy w obszarze energii geotermalnej” dofinansowanego ze środków MF Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Minione

Spotkanie otwierające

Projekt KeyGeothermal rozpoczęty!

Umowa na Projekt podpisana

Partnerzy projektu

Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnejsprzyjającej integracji społecznej

Projekt KeyGeothermal jest dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014–2021
Program „Środowisko, Energia i Zmiany klimatu”, Obszar programowy „Energia” Polska.

Operatorzy Programu: Ministerstwo Klimatu i Środowiska, NFOŚiGW

COPYRIGHT 2021 EEA GRANTS | Design and coding by Brandobry