Działania szkoleniowe w Polsce

Zgłoszenia przyjmujemy do 10 marca 2023 r.

Zapraszamy do udziału w Działaniach szkoleniowych w Polsce w 2023 r.

  • Działania będą trwać 3 dni: 2 dni wykładów, 1 dzień wizyty technicznej do wybranych instalacji geotermalnych. 
  • Miejsce: Warszawa, z wyjazdową wizytą techniczną do wybranych instalacji geotermalnych. 
  • Wykładowcy: specjaliści z Islandii i z Polski. 
  • Działania będą prowadzone w językach angielskim i polskim, z tłumaczeniem symultanicznym. 
  • Udział w Działaniach szkoleniowych jest bezpłatny dla uczestników. Organizator zapewnia podczas Działań zakwaterowanie, wyżywienie oraz tłumaczenia, materiały szkoleniowe, certyfikat uczestnictwa.
  • Ostateczną decyzję w sprawie zakwalifikowania do uczestnictwa w Działaniach szkoleniowych będzie podejmować lider Projektu.

Ramowy zakres tematyczny Działań szkoleniowych w Polsce, 25-27 kwietnia 2023 r., Warszawa

Projekt EOG pn. „Budowanie zdolności kluczowych zainteresowanych stron w dziedzinie energii geotermalnej”

Przewidywany program Działań szkoleniowych wraz z dokładną lokalizacją ogłoszony będzie w terminie późniejszym

Informacja o Działaniach szkoleniowych,
plik do pobrania
Projekt EOG „Budowanie zdolności kluczowych zainteresowanych stron 
w dziedzinie energii geotermalnej”

Formularz zgłoszeniowy – Działania szkoleniowe w Polsce, 2023 r.

Instytucja zatrudniająca

Wizyta studyjna w Islandii (planowana na wrzesień 2023 r.) – wyrażenie zainteresowania udziałem

Udział w wizycie studyjnej w Islandii – po wcześniejszym udziale w Warsztatach szkoleniowych w Polsce w dn. 25-27.04. 2023 r. lub w 2022 r. – Formularz zgłoszeniowy będzie dostępny w terminie późniejszym Liczba miejsc ograniczona (decyduje kolejność zgłoszeń i Organizator)

Partnerzy projektu

Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnejsprzyjającej integracji społecznej

Projekt KeyGeothermal jest dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014–2021
Program „Środowisko, Energia i Zmiany klimatu”, Obszar programowy „Energia” Polska.

Operatorzy Programu: Ministerstwo Klimatu i Środowiska, NFOŚiGW

COPYRIGHT 2021 EEA GRANTS | Design and coding by Brandobry