Działania szkoleniowe w Polsce

Zgłoszenia przyjmujemy do 10 marca 2023 r.

Działania szkoleniowe w Polsce – Projekt EOG „Budowanie zdolności kluczowych zainteresowanych stron w dziedzinie energii geotermalnej”

Bieżące informacje dla uczestników

Miejsce 
sala konferencyjna Hotelu Focus Premium, ul. Suwak 15, Warszawa.
W Hotelu Focus też będą noclegi (w pokojach 1-osobowych, 4*) oraz wyżywienie.

Kolacja 24 kwietnia 2023
– dla osób, które zgłosiły wcześniej i przyjadą 24 kwietnia do godz. 19.00.

Zakwaterowanie w Hotelu 
– w recepcji hotelowej (wg listy przygotowanej przez organizatorów).

Szkolenie
Rejestracja – 25 kwietnia od godz. 8:15.
Rozpoczęcie –  25 kwietnia o godz. 9:00.

Program Szkolenia: 
Obecna wersja jest dostępna tutaj. Szczegóły mogą ulec niewielkim zmianom.

Materiały szkoleniowe:

  • Podczas rejestracji otrzymają
  • Państwo program, streszczenia wykładów, notatnik, itp.
  • Prezentacje do wykładów i podręcznik – udostępnione uczestnikom poprzez chmurę.

Końcową wydrukowaną wersję podręcznika (dla zainteresowanych osób) przekażemy w terminie późniejszym (wraz z CD, które będzie zawierać jego pdf, a także pdf-y streszczeń i prezentacji z wykładów, itp.)

Wizyta techniczna 27 kwietnia 2023

Tłumaczenia polsko-angielskie:
będą zapewnione, jak informowaliśmy wcześniej.
Projekt EOG „Budowanie zdolności kluczowych zainteresowanych stron 
w dziedzinie energii geotermalnej”

Formularz zgłoszeniowy – Działania szkoleniowe w Polsce, 2023 r.

Instytucja zatrudniająca

Wizyta studyjna w Islandii (planowana na wrzesień 2023 r.) – wyrażenie zainteresowania udziałem

Udział w wizycie studyjnej w Islandii – po wcześniejszym udziale w Warsztatach szkoleniowych w Polsce w dn. 25-27.04. 2023 r. lub w 2022 r. – Formularz zgłoszeniowy będzie dostępny w terminie późniejszym Liczba miejsc ograniczona (decyduje kolejność zgłoszeń i Organizator)

Partnerzy projektu

Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnejsprzyjającej integracji społecznej

Projekt KeyGeothermal jest dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014–2021
Program „Środowisko, Energia i Zmiany klimatu”, Obszar programowy „Energia” Polska.

Operatorzy Programu: Ministerstwo Klimatu i Środowiska, NFOŚiGW

COPYRIGHT 2021 EEA GRANTS | Design and coding by Brandobry