Konferencja końcowa Projektu EOG KeyGeothermal

Konferencja końcowa Projektu EOG KeyGeothermal,
16 kwietnia 2024, Warszawa

Uprzejmie zapraszamy na Konferencję końcową podsumowującą Projekt EOG „Budowanie zdolności kluczowych interesariuszy w dziedzinie energii geotermalnej”, która odbędzie się w dniu 16 kwietnia 2024 r. w Warszawie
(Hotel Leonardo, ul. Grzybowska 45).

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Jako organizatorzy zapewnimy tłumaczenia symultaniczne, materiały konferencyjne, catering podczas Konferencji (przerwy kawowe, lunch). Koszty podróży, noclegów oraz parkingu nie będą natomiast pokrywane przez organizatorów.

Szanowni Państwo – zapraszamy do udziału w Konferencji końcowej Projektu EOG KeyGeothermal. Liczymy na obecność, kontynuację naszych kontaktów i współpracy.

Pliki do pobrania:
Program Konferencji,
Materiały konferencyjne,
Podręcznik

Program Konferencji

09.00-9.45Rejestracja uczestników
10.00-10.20Powitanie, otwarcie Konferencji
10.20-10.35Program FM EOG Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu, 2014–2021 – realizacja w Polsce – Piotr Bogusz (DFE Ministerstwo Klimatu i Środowiska)
10.35 -10.50Rola Funduszy MF EOG i Projektu KeyGeothermal w działaniach na rzecz rozwoju geotermii w Polsce oraz współpracy dwustronnej – Krzysztof Galos (Główny Geolog Kraju, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Klimatu i Środowiska)
10.50-11.00Projekty geotermalne w Polsce dofinansowane przez NFOŚiGW, 2024 – Robert Gajda (zastępca prezesa Zarządu NFOŚiGW), Beata Kuś, Monika Żółkowska, Magdalena Misiurek (NFOŚiGW)
11.00-11.10Wystąpienie JE Hannesa Heimssona – Ambasadora Islandii w Polsce
11.10-11.55Projekt FM EEA „Budowanie zdolności kluczowych zainteresowanych stron w dziedzinie energii geotermalnej” – podsumowanie, wkład w realizację celów MF EOG, Program „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu”, 2014–2021 – Beata Kępińska (kierownik Projektu), Baldur Petursson (koordynator zespołu NEA w Projekcie), Aleksandra Kasztelewicz (koordynator ds. informacji i komunikacji Projektu)
11.55-12.05Wspólna fotografia
12.05-12.45Obiad
12.45-13.05Projekt MF EOG KeyGeothermal z perspektywy partnerów – Halla Hrund Logadóttir( Dyrektor Generalna, NEA), Magdalena Wdowin (p.o. Dyrektor, IGSMiE PAN)
13.05 -14.55Rola Projektu EEA FM KeyGeothermal w budowaniu wiedzy i świadomości na temat energii geotermalnej – opinie uczestników, podmiotów współpracujących (panele dyskusyjne):.
13.05-13.25Działania szkoleniowe w Polsce – przedstawiciele uczestników Działań
13.25-13.45Wizyty studyjne w Islandii – przedstawiciele uczestników Działań
13.45-14.05Eksperckie wizyty studyjne w Polsce i Raporty z tych wizyt – przedstawiciele uczestników Działań
14.05-14.25Eksperci, gospodarze wizytowanych instalacji
14.25-14.45Partnerzy Projektu – przedstawiciele zespołów NEA, IGSMiE PAN
14.45-14.55Działania Projektu z punktu widzenia tłumaczy – przedstawiciel zespołu tłumaczy
14.55-15.10Przerwa
15.10-15.40Dyskusja z udziałem uczestników, ekspertów, operatorów (opinie o Projekcie, nawiązane kontakty między uczestnikami, partnerami, ekspertami Projektu, in.; ich utrzymanie, inne tematy)
15.40-15.50

Przegląd innych projektów o tematyce geotermalnej z udziałem zespołów z Polski dofinansowanych przez MF EOG i NMF (edycja 2014-2021):

  • NiekonwencjonalnesystemygeotermalneCO2-EGSjakosystemyenergetyczneneutralnedlaklimatu, EnerGizerS – Anna Sowiżdżał (AGH WGGiOŚ)
  • Poprawaefektywnościwykorzystaniaenergiigeotermalnejpoprzezdopasowaniecharakterystyki odbiorcy, User4GeoEnergy – Leszek Pająk (IGSMiE PAN)
  • Optymalnezarządzanieniskotemperaturowymizbiornikamigeotermalnymi–polsko-islandzka współpraca w zakresie modelowania złóż, GeoModel – Maciej Miecznik (IGSMiE PAN)
  • Projekty finansowane przez Fundusz Energetyczny, Islandia Ragnar K. Asmundsson (NEA)
15.50-16.00Kolejna edycja Funduszy EOG i Funduszy norweskich oraz możliwości projektów i inicjatyw geotermalnych – przedstawiciel Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Baldur Petursson (NEA)
16.00-16.10Możliwości dalszej współpracy polsko-islandzkiej w dziedzinie geotermii (Fundusze EOG i Fundusze norweskie, Inicjatywa GEOTHERMICA) – Alicja W. Stokłosa (Klaster Geotermalny GEORG)
16.10-16.20Podsumowanie i zakończenie Konferencji
16.20-16.30Pożegnalna kawa i rozmowy indywidualne

 

 

Wydarzenia

Sprawdź wszystkie wydarzenia

Partnerzy projektu

Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnejsprzyjającej integracji społecznej

Projekt KeyGeothermal jest dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014–2021
Program „Środowisko, Energia i Zmiany klimatu”, Obszar programowy „Energia” Polska.

Operatorzy Programu: Ministerstwo Klimatu i Środowiska, NFOŚiGW

COPYRIGHT 2021 EEA GRANTS | Design and coding by Brandobry