Umowa na Projekt podpisana

21 grudnia 2020 r. zawarto umowę o dofinansowanie trzeciego projektu predefiniowanego w ramach Programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu MF Europejskiego Obszaru Ekonomicznego 

Umowa na realizację projektu „Budowanie zdolności kluczowych zainteresowanych stron w dziedzinie energii geotermalnej” będzie realizowana przez Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk w partnerstwie z Krajową Agencją Energii Islandii (National Energy Authority of Iceland). Opiewa na kwotę niemal 4 mln zł.

Celem projektu jest budowanie zdolności kluczowych interesariuszy w Polsce w obszarze energii geotermalnej poprzez zwiększenie ich wiedzy, umiejętności w wykorzystywaniu i zarządzaniu jej zasobami, zwłaszcza dla potrzeb niskoemisyjnego ciepłownictwa. Projekt przyczyni się także do realizacji celów Programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu”.

Jest to trzeci z 3 projektów predefiniowanych zaplanowanych i uzgodnionych między stronami na etapie negocjacji Programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu. Projekty te będą w 100% finansowane ze środków Programu.

 

Informacja ze strony Ministerstwa Klimatu i Środowiska, 21.12.2021

 

 

Wydarzenia

Sprawdź wszystkie wydarzenia

Partnerzy projektu

Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnejsprzyjającej integracji społecznej

Projekt KeyGeothermal jest dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014–2021
Program „Środowisko, Energia i Zmiany klimatu”, Obszar programowy „Energia” Polska.

Operatorzy Programu: Ministerstwo Klimatu i Środowiska, NFOŚiGW

COPYRIGHT 2021 EEA GRANTS | Design and coding by Brandobry